Změna názvu společnosti EXIM TOURS a.s.

Chtěli bychom Vás informovat, že s účinností od 1. června 2021 došlo ke změně názvu společnosti EXIM TOURS a.s. na  DER Touristik CZ a.s.

Exim je, resp. byl, dlouhodobě členem mezinárodní silné skupiny DER Touristik, takže změna názvu je očekáváným krokem. Pro Vás, kteří máte zakoupené zájezdy, se samozřejmě vůbec nic nemění.